Doraha Episode 1

  • Doraha Drama Geo 2008

    Directed By: Mehreen Jabbar
    Produced By: Humayun Saeed & Abdullah Kadwani
    Written By: Umera Ahmed
    Star Cast: Humayun Saeed Sonia Rehman Sanam Baloch Adnan Siddiqui Badar Khalil